Back to overview
Pexels picjumbocom 461077

Nederlands pensioenakkoord vereist strategische IT-aanpassingen

Over enkele jaren wijzigt het pensioenstelsel in Nederland grondig. Alle pensioenuitvoerders en verzekeraars bestuderen nu al grondig hun IT-architectuur. Een goed voornemen, want de veranderingen zullen vele jaren zwaar doorwegen. Maar hoe pak je dat IT-selectieproces best aan?

Op 1 januari 2026 zou de grote pensioenhervorming die we bespraken in een vorige blog, voluit van start moeten gaan. ‘Zou’, want een jaar uitstel van de wetgeving is inmiddels aangekondigd. Op de consultatieronde kwamen ruim 800 reacties binnen en de tijdslijnen voor deze politiek gevoelige herziening waren sowieso al kort.

Pensioenfondsen en uitvoerders zijn niet van plan om dit uitstel te gebruiken om achterover te leunen. Fondsen willen hun deelnemers niet onnodig lang in onzekerheid laten en de stelselwijziging heeft grote invloed op het huidige IT-landschap van pensioenuitvoerders. Die wijzigingen dienen bovendien gekoppeld te worden aan een doordachte digitale strategie en aan het feit dat heel wat verouderde, end-of-life technologieën aan vervanging toe zijn.

Wat de huidige situatie van de individuele pensioenuitvoerder of verzekeraar ook is, de impact van de beslissingen die moeten genomen worden is heel groot: het gaat om dure investeringen, die de manier van werken én het contact met de klant grondig beïnvloeden. De financiële en bedrijfsmatige impact van een IT selectie vraagt om een evenwichtig, fact-based keuze- en besluitvormingsproces. Dit proces hoort objectief te zijn, op basis van kennis van de aanbieders en hun specifieke oplossingen. Gecombineerd met inzicht in de marktontwikkelingen.

Selectieproces

Het keuzeproces moet beginnen bij de markt. Het bredere plaatje van wetgeving en vraag/aanbod op de markt, bepaalt wat een bedrijf moet en vooral ook wil bereiken. Vervolgens is het belangrijk de ‘IT visie’ concreet te maken. Hoe kijkt de organisatie aan tegen de rol en bijdrage van IT aan de strategische doelstellingen. De markt- en IT visie zijn belangrijke input bij het bepalen van de relevante criteria om een keuze te maken, en de weging van de diverse criteria.

Daarna is het zaak te kijken wat het IT-aanbod op de markt is. Welke spelers bieden wat aan? Welk aanbod past het best bij mijn bedrijf, afhankelijk van mijn omvang, mijn manier van werken, mijn prioriteiten?

Beatriz perez moya XN4 T2 PVU Ugk unsplash

‘Geen enkele context is immers gelijk en de gehanteerde critica en hun weging zijn bepalend voor de uitkomst. Denk daarbij aan functionele volwassenheid van applicatie, verhouding tussen inrichtbaarheid en software ontwikkeling, security, onderliggende technologieën, maar ook trackrecord en culturele fit tussen de eigen organisatie en leverancier’, stelt Rick Goossens van het competence center pensioen bij Ensur Nederland.

En omdat geen enkele IT-oplossing ‘plug and play’ is, moet ook gekeken worden naar de manier waarop de gekozen oplossing geïmplementeerd kan worden. Hoeveel maatwerk is nog nodig om aan te sluiten bij de IT-architectuur en de strategische doelstellingen van de organisatie?

Met open blik

De transformatie waar pensioenuitvoerders en verzekeraars voor staan, is groot en complex. Daarom zijn ze nu reeds gestart met nadenken en eerste projecten. Heel wat kennis moet daarbij samengebracht worden, kennis over de pensioenen zelf én kennis over de IT-mogelijkheden.

De consultants van Ensur combineren in-depth kennis van het verzekerings- en pensioendomein met een internationaal bewezen best practice voor sourcing & selectie. Deze best practice vormt de basis om samen met pensioenuitvoerder of verzekeraar een proces op maat vorm te geven. Daarbij zullen onze consultants het overigens niet nalaten om hun jarenlange ervaring in te zetten om kritisch naar de gedefinieerde target architectuur te kijken. Met een open en onafhankelijke blik.

Voor meer informatie over de sourcing & selectie aanpak van Ensur, neem contact met mij op: rick.goossens@ensur.nl of 06 24 17 58 38.

About

Back to overview

Ensur uses cookies on its website to make your browsing experience more enjoyable. By continuing to browse the website you agree to the use of cookies. More info.