Back to overview
Picture36 1024x682

Insurtech is niet de toekomst, het is er nu!

Nieuwe spelers zetten met insurtech de verzekeringsmarkt op zijn
kop. Wat doen de traditionele verzekeraars? EnsurTech helpt hen in te
spelen op technologische kansen. Met de klant als inspiratie.

Waarom hebben jullie EnsurTech opgericht?

“Onder invloed van bedrijven als Bloomon of Coolblue verwachten consumenten tegenwoordig altijd en overal een feilloze klantervaring. Nieuwe spelers – niet eens altijd verzekeraars – die data, IoT en andere slimme technologieën inzetten, dreigen de traditionele verzekeraars daarin te overtreffen. EnsurTech wil die verzekeraars helpen om met disruptieve technologieën vernieuwend op klantenbehoeften in te spelen.”

Sommige insurtech-projecten vertrekken vanuit een technologie om een businessmodel te innoveren, wij doen het andersom.

Hoe zetten jullie insurtech in?

“Sommige insurtech-projecten vertrekken vanuit een technologie om een businessmodel te innoveren, wij doen het andersom. Ons uitgangspunt is het businessmodel zelf en de echte pijnpunten voor de verzekeraar, tussenpersoon of eindklant. Met een open blik beoordelen we of een reorganisatie of heroriëntatie van het businessmodel aangewezen is. Pas daarna selecteren we de technologie die het verschil kan maken. Het ultieme doel is altijd om de consument uiterst gepersonaliseerde producten en diensten aan te bieden.”

Jullie profileren EnsurTech als een start-up en zijn ook lid van Start IT@KBC. Waarom vinden jullie dat zo belangrijk?

“We weten dat grote verzekeraars met allerlei aspecten rekening moeten houden, die vernieuwing soms vertragen. We bieden hen een omgeving waarin nieuwe ideeën snel ontwikkeld en afgetoetst kunnen worden. In dat opzicht is EnsurTech een incubator voor nieuwe ideeën.”

Jullie zijn niet de enige start-up die dat doet…

“Klopt, maar wat ons uniek maakt is de combinatie van enerzijds die start-up cultuur en anderzijds onze uitgebreide verzekeringskennis. Bovendien hebben we de middelen om effectief stappen te kunnen zetten.”

Picture38

Wat mogen klanten van EnsurTech verwachten?

“Er zijn in een samenwerking met ons drie pistes mogelijk. Ofwel zijn wij de sparring-partner voor de ideeën van onze klant. Ook de uitwerking nemen we desgevraagd voor onze rekening. Ofwel ontwikkelen we in een ‘virtual factory’ een concreet idee voor onze klant. We testen het en brengen het tot maturiteit. Ofwel ontwikkelen we eigen ideeën en is het aan de markt om ze te testen en te beoordelen.”

Dat laatste hebben jullie onlangs gedaan met UnderCover. Wat is dat precies?

“UnderCover is een marktplatform dat de interactie tussen consumenten, tussenpersonen en maatschappijen versterkt. Het platform gebruikt data van de klant om neutraal, transparant en in heldere mensentaal duidelijk te maken welke risico’s hij loopt en hoe hij zich goed kan verzekeren. Daarna volgt een uitermate gepersonaliseerd advies, op basis van feiten én van ervaringen van andere mensen.”

Hoe is UnderCover door de markt onthaald en wat gebeurt er nu verder?

“We hebben marktonderzoek gedaan, met input van verzekerden en maatschappijen. Op basis daarvan hebben we een prototype gebouwd dat getest werd door enkele honderden gebruikers. De resultaten zijn zeer positief en tonen aan dat we met dit platform een behoefte invullen. Verzekeraars en makelaars van hun kant zijn zich bewust van de nood om de klant écht centraal te plaatsen en digitaal te bedienen. We zien dan ook interesse vanuit de sector om rond UnderCover samen te werken. We zijn nu op zoek naar investeerders om het platform verder uit te bouwen en aan te bieden aan verzekeraars, makelaars en particulieren.”

Zijn er in binnen- of buitenland nog partijen bezig met zo’n platform?

“In België lopen vooral initiatieven die gericht zijn op het vergelijken van prijzen of offertes, het aanbieden van nieuwe producten of het automatiseren van de contractopmaak en schadeafhandeling. Daarbij wordt eigenlijk een belangrijke stap overgeslagen: de klant eenvoudig en transparant informeren over zijn risico’s, preventiemogelijkheden en of hij eventueel onvoldoende of juist dubbel verzekerd is. UnderCover wil de klant de controle teruggeven en goed informeren zodat hij, wanneer hij dat zelf nodig acht, bijkomend advies in kan winnen van zijn adviseur.”

About Pieter Overstyns, Undercover Lead.

Picture37 1024x1024

Je persoonlijke risico's beter inschatten en opvolgen. Op basis van feiten. Op basis van ervaringen van andere mensen zoals jij. Op basis van belangrijke gebeurtenissen in je leven, op reis, bij de aankoop van je auto of huis, bij de geboorte van je eerste kindje ... . In alle neutraliteit, en in overleg met je adviseur.


Je data worden gebruikt om jou en je familie beter te beschermen. Om duidelijk te maken welke risico’s je loopt, in elke fase van je leven. Om inzichtelijk te maken hoe je die risico’s kunt beperken, problemen kunt voorkomen en uiteindelijk jezelf zo goed mogelijk kunt verzekeren tegen het ergste. In volledige transparantie.

About insurtech

Back to overview

Ensur uses cookies on its website to make your browsing experience more enjoyable. By continuing to browse the website you agree to the use of cookies. More info.